Welkom!

MultiCare vastgoed|advies is in 2003 gestart als adviesbureau met een focus op zorgvastgoed. In 2012 zijn wij samen gaan werken met Lupgens en Partners in de Careos Groep. Wij richten ons op strategisch advies, planontwikkeling, realisatie én beheer van woon- en zorgvastgoed. 

Onze opdrachtgevers zijn zorginstellingen, woningbouwcorporaties, ontwikkelaars en beleggers in vastgoed.

Voor meer informatie over onze organisatie, partners en dienstverlening verwijzen wij u naar de website www.careos.nl.